mannheim.us   ,,,,,      från mina fågelvandringar  på Lidingö samt i Hälsingland och Seattle