UGGLOR
Kattugglorna,

Inventering 2017


VÄLKOMMEN

Mina  fågelbilder


Alföredare

Anna`s Hummingbird

Bald Eagle

Backsvala

Belted Kingfisher

Bergfink

Berglärka

BerBerguv

Bewriks Wren

Bivråk


Björktrast

Black-chapped Chikadee


Blåhake

Blåmes

Bläsgås

Brant
Prutgås

Brudand

Brunand

Brun Kärrhök

Bruntrast

Brushane

Bufflehead

Buskskvätta

Bushtit

Bläsand

Busksångare

Amerikansk Bläsand
(American Wigeon)

Chesnut-backed Chikadee


Chipping Sparrow

Citronärla

Coopers Hawk

Dark-eyed Junco

Dawny Woodpecker

Domherre

Drillsnäppa

Double-crested Coromorant

Dubbeltrast

Duvhök

Dvärgmås

Dvägsparv

Entita

Fasan

Ejder

Enkelbeckasin

Fiskgjuse

Fisktärna

Fjällvråk

Flodsångare

Forsärla

Fox Sparow

Gadwall
Snatterand

Golden-crowned Sparrow

Glaucous-Winged Gull

Gluttsnäppa

Grate Blue Heron

Green-Winged Teal

Gransångare

Grönbena


Grönfink

Grönsiska

Grönsångare

Grå Flugsnappare

Gråhakedopping

Gråsiska

Gråspett

Gulsparv

Gulärla  ( Flava )

Gärdsmyg

Göktyta

Havsörn

Hooded Mergenser
Kamskrake

Hornuggla

House Finch

House Sparrow

Pilfink

Härmsångare

Hämpling

Hökuggla

Islands Knipa
( Barrows Goldeneye)

Jorduggla

Järnsparv

Kattuggla

Knipa


Kungsfiskare

Kungsfågel

Kungsörn

Kustpipare

Kustsnäppa

Kärrsnäppa

Kärrsångare

Lappsparv

Lappuggla

Lavskrika

Lärkfalk

Ljungpipare

Lövsångare

Mindre Hackspett

Mindre Korsnäbb

Macaonfjäril

Morkulla

Northern Flicker

Northern Pintail
Stjärtand

Northern Shoveler
Skedand

Näktergal

Nötväcka

Ormvråk

Orre

Ortolansparv


Pied Billed Grebe

Pinesiskin

Pungmes

Pärluggla

Red necked Grebe

Red tailed Hawk

Red-breasted Merganser

Red-breasted Nuthatch

Red winged Blackbird

Rhinoceros Auklet

Ring billed Gull

Ringtrast

Rosenfink

Ruby crowned Kinglet


Rödbena

Rödhake

Rödspov

Rödspov Icelandica

Rödstjärt

Rödvingetrast

Sandlöpare

Skedand

Skogssnäppa

Skäggdopping

Songsparrow

Slaguggla

Storspov

Stork

Smålom

Småskrake

Småspov

Smådopping

Snögås

Snösparv

Sparvhök

Sparvuggla

Spotted Towhee

Stare

Steglits

Stellers Jay

Stenfalk

Stenknäck

Stenskvätta

Storlom

Storskrake

Strandskata

Stäpphök

Strömstare

Större Strandpipare

Surf Scoter

Svartmes

Svarthakedopping

Svartsnäppa

Tallbit

Thayers Gull

Tjäder

Tjäderhönor

Tornfalk

Trädgårdssångare

Trädpipiplärka

Tretåig Hackspett

Turturduva

Törnskata

Vandringstrast
(American Robin)

Varfågel

Western Sandpiper

Vinterhämpling

Yellowe rumped Warbler

Årta

Ängspiplärka

Ärtsångare
Anna´s
Hummingbird


Uthyres (till ugglor) 
Senaste Nytt 8

Kungsfågel

Senaste nytt 7

Senaste nytt 6

Senste nytt 5