Kattuggle inventering 2017.

Den 15-jan startade jag i år,, har börjat åka runt lite på kvällskvisten till de kända platserna där vi brukar ha Kattuggla för att lyssna efter dom. Lite senare då jag vet var det finns bebodda bohålor kommer jag att ta min långa teleskoppinne med kamera för att försöka se hur många ägg/ungar det är. Förhoppningen är att det ska bli ett lite bättre uggleår än förra året.

Förhoppningsvis hör de som hör/ser Kattugglor på andra ställen än de jag noterat nedan av sig till mig. Speciellt från  N Lidingö behöver jag hjälp.. tack.

Hörda/sedda Kattugglor                       Hörd         Sedd         Bohål         Antal             Häckning          Antal Ungar       

Ollonstigen                                              22 jan         jan            Holk                2                    X                              3

Kullavägen                                                                 feb            Holk                1

Larsberg                                                   jan                                Ek                 2                    ?                            2?

Kyrkvägen                                                jan+feb.                       

Långängsvägen                                                          jan               Ek                 2                    X                          2

Kottla gård                                               jan                             Skorsten

Mölna                                                      jan             jan              Ek

Wiik

Dalakollonin                                                             feb

Augustinro                                                               8.feb             Ek               2                       X                             2

Bjällbo  Elfvik                                        Mars          Mars                                2                       X                             3

Hustegaholm                                                            Jan               Ek               2                        ?                            2?


Sammanfattning: Endast 13 st  Kattugglor hittades,,varav 4st säkra häckningar och 2st osäkra då jag inte kunde klättra uppför inspektion.

Totalt 10st ungar funna samt 4st ( tvåbon ej inventerade efter att ägg konstaterats,,,)varför det kan vara ytterligare  4st.

Totalt med vuxna + sedda ungar skulle det alltså vara minst = 23 Kattugglor + ev. 4st ytterligare.