mannheim.us     från mina fågelvandringar på Lidingö, samt i H-land och Seattle 

Storlom i Skidtjärn Hällbo